Survival

Często w telewizji widzimy wszelkiego rodzaju programy, które polegają na tym, aby akurat przerwać. Widzimy tam także wiele ekstremalnych sytuacji. Sprawność fizyczna, kondycja. Silna wola oraz wiele innych czynników wyłaniają zwycięzcę. Dzięki temu możemy powiedzieć, że na tym samym polega tutaj turystyka, która nosi nazwę survival. Jest to powszechne oraz na pewno często stosowane. W Polsce jednak nie Est to takie widoczne. Dlaczego? Ludzi to nie pociąga. Możemy jednak powiedzieć, że w wielu innych karach akurat ten typ jest bardzo powszechny. O co tutaj chodzi? Trzeba po prostu przeżyć, jak sama nazwa nam to wskazuje. Możemy powiedzieć, że zostajemy wpuszczeni do lasu, bez wody, bez pożywienia. Musimy przetrwać w danym lesie określona ilość czasu i przy okazji wykonywać zadania. Na tym polega turystyka tego rodzaju podawana oraz opisywana w niniejszym tekście. Oczywiście las to tylko przykład. Jest akurat wiele takowych czynników oraz aspektów. To już zależy od organizatorów. Na tym także polegają obozy przetrwania.

  Uczestnicy wyjazdu wakacyjnego